Zen.nl

Zen.nl

Meditatie en resultaten
Zen is een meditatietechniek die als training te vergelijken is met mentale fitness. Zen betekent letterlijk concentratie. Centraal staat het trainen van je aandacht. Mensen die gaan mediteren merken al snel de resultaten ervan. Ze kunnen zich vaak beter concentreren, slapen beter, hebben meer energie en zijn creatiever. Zowel privé als in het werk kan zen leiden tot verdieping en beter functioneren.

Duurzaam geluk
Zen meditatie geniet een steeds grotere belangstelling in ons land. Zen.nl is een samenwerkingsverband van een groot aantal zen-centra in Nederland en staat onder leiding van zenmeester Rients Ritskes. Ritskes is één van de pioniers op het gebied van zen in Nederland. Zen.nl heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te faciliteren in het realiseren van duurzaam geluk.

Zen.nl Zaltbommel geeft trainingen en cursussen voor beginners en gevorderden.

Over de docent
Jeroen Hordijk (1970) maakte in 2003 kennis met zen meditatie bij Suiren-Ji te Leiden en raakte meteen geïnspireerd door de kracht ervan.  De oefening geeft focus en richting en levert direct energie en positiviteit op. De meditatie gaf hem een werkzame methode om in een leven van positiviteit te stappen. Vaak zijn bij cursisten die serieus met zen meditatie oefenen langzame maar diepe veranderingen zichtbaar. Meditatie is het platform voor zelfontplooiing.

contact
Jeroen Hordijk
e-mail: jeroen@zen.nl
website: www.zen.nl/zaltbommel