Shantykoor het Loopend Tuygh

Shantykoor het Loopend Tuygh

Het Loopend Tuygh bestaat sinds 1997 en vertolkt vooral ‘liederen van de zee’, meestal meerstemmig en zonder instrumentale begeleiding. Tot nog toe is Het Loopend Tuygh een mannenkoor.

Het koor streeft ernaar om de combinatie van mooi, zuiver en harmonieus zingen én gezelligheid goog in het vaandel te houden. Na bijna 25 jaar is een omvangrijk repertoire opgebouwd van traditionele liederen die tot het cultureel erfgoed behoren en die hun oorsprong vinden in de tijd van de VOC. Ook eigentijdse liederen worden niet geschuwd en er wordt niet teruggedeinsd voor Engels, Spaans of Russisch.

Het Loopend Tuygh repeteert iedere maandagvond in de oranje zaal van de Poorterij van 19.30 tot 21.30 uur, met een pauze van een kwartier. Niet zelden vindt er na de repetitie onder leiding van de professionele zangdocent Anniecke van Delft een ‘evaluatie’ plaats in de foyer. Dit is niet verplicht, maar wel erg gezellig.

Het koor is naarstig op zoek naar mannen die bij Het Loopend Tuygh willen ‘aanmonsteren’. Er zijn vacatures in alle stemsoorten en je hoeft niet te vrezen voor een al te scherpe selectie. Voor een goede impressie van wat we doen verwijzen wij graag naar de Loopend Tuygh-medley op YouTube. Je bent van harte uitgenodigd om onze repetitie ter kennismaking te komen bezoeken. Maak los die tros en monster aan bij Het Loopend Tuygh!

contact
Jan Ooijen
telefoon: 06-53132006
website: www.loopendtuygh.nl