Fotoclub Bommelerwaard

Fotoclub Bommelerwaard

Fotoclub Bommelerwaard is een club voor amateur-vrijetijdsfotografie, actief in de hele Bommelerwaard en telt ongeveer 15 leden. Eens in de 3 weken komen de clubleden op maandagavond bijeen in de Poorterij. Het jaarlijks gezamenlijk opgezet programma bevat naast het bespreken van elkaars foto’s ook uitstapjes, deelnemen aan wedstrijden, exposities en uitnodigen van sprekers. Ben je geïnteresseerd om de sfeer te proeven en de werkwijze te ervaren, dan ben je welkom op één of twee maandagavonden. Het seizoen start in september, maar men kan ook tussentijds lid worden.

contact
Simon Klein
e-mail: fcbommelerwaard@gmail.com
website: www.fotoclubbommelerwaard.nl